දළදා සමිඳුන් වැඩසිටින සුගන්ද කුටිය සඳුන් දැවයෙන් කැටයම්කර විවෘත කෙරේ

දළදා සමිඳුන් වහන්සේ වැඩසිටින සුගන්ද කුටිය සඳුන් දැවයෙන් කැටම්කර සෝභාමානවත් කර අද(03) ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාපක්ෂ මහතාගේ අතින් විවෘත කරන ලදී. ඒ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මල්වතු විහාර පාර්ෂවයේ තේවාව භාරව කටයුතු කරන අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ මේධංකර නාහිමියන්ගේ අනුශාසනා පෙරදැරිවයි.

Share With

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email